โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-6776
ผู้บริหาร

ดร.อุรชา สกุลธนกฤช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/03/2011
ปรับปรุง 06/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 350795
Page Views 426661
ตารางเงินเดือนข้าราชการครู
ตารางเงินเดือน เมษา 54
ผลการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่ นนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฐมวัย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
คณิตศาสตร์
พ.ร.บ.บัตรประชาชนเด็ก
พ.ร.บ.บัตรประชาชนเด็ก
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
นักเรียนผ่านการเข้าร่วมแข่งขัน อัจฉริยะภาพทางคณิต  ป.1-3
ด.ช.ณัฐวุฒิ   สมบัติหา

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิต  ป.4-6
ด.ญ.ชลธิชา   อร่ามศรี

รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิต  ม.1-3
ด.ญ.พิมพ์พิลาศ   พงษ์นิตินนท์

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  การคิดเลขเร็ว  ป.1-3
ด.ช.ธนากร   เกตุมา

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  การคิดเลขเร็ว   ป.4-6
ด.ช.ภูวนาท    อริยานนท์ภิญโญ

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  การคิดเลขเร็ว  ม.1-3
ด.ช.สุทัศน์    นาคสุข