โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-6776
ผู้บริหาร

ดร.อุรชา สกุลธนกฤช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/03/2011
ปรับปรุง 06/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 350840
Page Views 426709
ตารางเงินเดือนข้าราชการครู
ตารางเงินเดือน เมษา 54
ผลการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่ นนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปฐมวัย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
คณิตศาสตร์
พ.ร.บ.บัตรประชาชนเด็ก
พ.ร.บ.บัตรประชาชนเด็ก
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ           การเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6

 


สาระการเรียนรู้/กิจกรรม


ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

อ่าน 202 ครั้ง -->